Sui Ciaw Szechuan

 / Sui Ciaw Szechuan

About

Olahan ham ayam dengan kulit pangsit dengan proses steam, dengan saos Szechuan.

Herry
No Comments

Leave a Reply

Sui Ciaw Szechuan

About Olahan ham ayam dengan kulit pangsit dengan proses steam, dengan saos Szechuan.
PREP 15 min
COOK 10 min
3 servings
19.000

Ingredients

  • Daging Ham Ayam
  • Kulit Pangsit
  • Saos Szechuan